Đăng ký Wifi Vnpt mới tại HCM

Điện thoại: O283.6OO.7777 

Hotline 24/7: O942.277.666

Hotline 24/7O942.812.999

Hotline24/7O886.876.888

 

Báo hỏng, CSKH Vnpt tại HCM

Điện thoại: 18OO.1166

Danh Sách Số Điện Thoại Không Dây Gphone Vnpt HCM Tháng 08-2019

Khuyến mãi hấp dẫn khi bán số gphone vnpt tphcm trong tháng 08-2019 vô cùng hấp dẫn. Số máy bàn Vnpt HCM ở dạng sim có thể lắp mọi di động, sử dụng được toàn quốc với chi phí gọi rẻ như số máy bàn có dây. Mọi nhu cầu quý khách hàng cần tìm hiểu hay đăng ký số gphone vnpt tphcm vui lòng liên hệ O942.277.666 hoặc O94.2277.666 để được hỗ trợ.

Danh Sách Số Điện Thoại Không Dây Gphone Vnpt HCM Tháng 08-2019

STT Danh sách số Mạng Giá bán

HOTLINE:

O94.2277.666 - O942.277.666

2 (028) 3944 1368 GPhone HCM 2.5 triệu
3 (028) 3893 1368 GPhone HCM 2.5 triệu
4 (028) 3890 1368 GPhone HCM 2.5 triệu
5 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu
6 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu
7 (028) 3880 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
8 (028) 3882 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
9 (028) 3884 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
10 (028) 3885 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
11 (028) 3893 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
12 (028) 3937 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
13 (028) 3968 1900 GPhone HCM 2.5 triệu
14 (028) 3539 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
15 (028) 3887 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
16 (028) 3889 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
17 (028) 3537 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
18 (028) 3878 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
19 (028) 3880 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
20 (028) 3882 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
21 (028) 3884 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
22 (028) 3885 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
23 (028) 3893 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
24 (028) 3937 1800 GPhone HCM 2.5 triệu
25 (028) 35 099 499 GPhone HCM 2.9 triệu
26 (028) 35 099 599 GPhone HCM 2.9 triệu
28 (028) 3539 1168 GPhone HCM 2.9 triệu
29 (028) 3880 1168 GPhone HCM 2.9 triệu
30 (028) 3882 1168 GPhone HCM 2.9 triệu
31 (028) 3885 1168 GPhone HCM 2.9 triệu
32 (028) 39 179 180 GPhone HCM 2.9 triệu
33 (028) 3606 6686 GPhone HCM 2.9 triệu
34 (028) 3606 6689 GPhone HCM 2.9 triệu
35 (028) 3893 6668 GPhone HCM 2.9 triệu
36 (028) 3944 6668 GPhone HCM 2.9 triệu
37 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu
38 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu
39 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu
40 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu
41 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu
42 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu
43 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
44 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
45 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
46 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
47 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
48 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu
49 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
50 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
51 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
52 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
53 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu
54 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu
55 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu
56 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu
57 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu
58 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu
59 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu
60 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu
61 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu
62 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu
63 (028) 3880 3338 GPhone HCM 3.5 triệu
64 (028) 3885 3338 GPhone HCM 3.5 triệu
65 (028) 3937 3338 GPhone HCM 3.5 triệu
66 (028) 3893 3389 GPhone HCM 3.5 triệu
67 (028) 3889 9388 GPhone HCM 3.5 triệu
68 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.5 triệu
69 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu
70 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu
71 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu
72 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu
73 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu
74 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu
75 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu
76 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu
77 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu
78 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu
79 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu
80 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu
81 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu
82 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu
83 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu
84 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu
85 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu
86 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu
87 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu
88 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu
89 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu
90 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu
91 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu
92 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu
93 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu
94 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu
95 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu
96 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu
97 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu
98 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu
99 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu
100 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu
101 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu
102 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu
103 (028)38 78 79 78 GPhone HCM 4.5 triệu
104 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu
105 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu
106 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu
107 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu
108 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu
109 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu
110 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu
111 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu
112 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu
113 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu
114 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu
115 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu
116 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu
117 (028) 3885 6688 GPhone HCM 8 triệu
118 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu
119 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu
120 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu
121 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu
122 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu
123 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu
124 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu
125 (028) 35005 666 GPhone HCM 12 triệu
126 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu
127 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu
128 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu
129 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu
130 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu
131 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu
132 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu
133 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu
134 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu
135 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu
136 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu
137 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu
138 (028) 3539 6789 GPhone HCM 16 triệu
139 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu
140 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu
141 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu
142 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu
143 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu
144 (028) 3912 7777 GPhone HCM 15 triệu
145 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu
146 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu
147 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu
148 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu
149 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu
150 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu
151 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu
152 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu
153 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu
154 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu
155 (028) 350 34567 GPhone HCM 23 triệu
156 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu
157 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu
158 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu
159 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu
160 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu
161 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu
162 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu
163 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu
164 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu
165 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu
166 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu
167 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu
168 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu
169 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu
170 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu
171 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu
172 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu
173 (028) 3884 9999 GPhone HCM 32 triệu
174 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu
175 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu
176 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu
177 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu
178 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu
179 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu
180 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu
181 (028)39 07 07 07 GPhone HCM 32 triệu
182 (028)39 09 09 09 GPhone HCM 35 triệu
183 (028)389 32222 GPhone HCM 32 triệu
184 (028)389 34444 GPhone HCM 20 triệu
185 (028)389 35555 GPhone HCM 25 triệu
186 (028)389 36666 GPhone HCM 25 triệu
187 (028)389 37777 GPhone HCM 25 triệu
188 (028)389 38888 GPhone HCM 32 triệu
189 (028)389 39999 GPhone HCM 35 triệu
190 (028) 3888 3888 GPhone HCM 85 triệu

SỐ CÓ DÂY VNPT HCM:

O942277666 - O942.277.666

1 (028) 3915 3939 Số cố định có dây 9 triệu
3 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu
4 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu
5 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu
6 (028) 3511 7777 Số cố định có dây 18 triệu
7 (028) 3930 7777 Số cố định có dây 18 triệu
8 (028) 3843 7777 Số cố định có dây 18 triệu
9 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu
10 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu
11 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu
12 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu
13 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu
14 (028) 38 555 666 Số cố định có dây 25 triệu
15 (028) 39 77 88 99 Số cố định có dây 30 triệu
16 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu
18 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu
19 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu
21 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu
22 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu
23 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu
24 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu
25 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu

 

Thủ tục đăng ký thông tin chính chủ 

+ Cá nhân: Bản sao CMND, Hộ khẩu, KT3

+ Doanh nghiệp: Bản sao GPKD + dấu mộc + chữ ký người đại diện

Thời gian giao số máy bàn VNPT

- Ngay sau khi quý khách đặt mua số nhân viên VNPT sẽ đăng ký hồ sơ làm thủ tục. Ngay sau khi giao xong quý khách có thể nghe gọi được luôn. 

- Nhân viên hoàn tất hồ sơ đăng ký thông tin tên chính chủ cho quý khách. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: O942.277.666.

ĐĂNG KÝ WIFI VNPT

Văn phòng: O28.3600.7777

Hotline 24/7: O942.277.666

Hotline 24/7:O886.876.888

Hotline 24/7:O942.812.999

 

 BẢNG SIM SỐ GPHONE

Bảng số gphone Vnpt HCM

Bảng số gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Tong dai lap dat mang VNPT

Khuyen mai lap mang VNPT

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết
Vnpt Hà Nội gửi tới quý khách hàng danh sách số gphone mới nhất, giá rẻ, hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật list số Gphone Vnpt HCM lắp mọi điện thoại di động trong tháng 10-2019. Website internetvnpthcm.com đã cập nhật danh sách điện thoại cố định không dây mới nhất, liên hệ ngay 094 2277 666 để check số.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng internet Vnpt tại HCM trong tháng 10-2019 ưu đãi bất ngờ, nhiều nhất trong năm 2019 này. Miễn phí hoàn toàn mọi chi phí, vật tư, thiết bị và tặng thêm tháng cước sử dụng miễn phí.
Chi tiết
Cập nhật danh sách sim số cố định gphone vnpt tphcm lắp di động trong tháng 08-2019. Số máy bàn lắp di động. sử dụng toàn quốc. Kho số đẹp, giá rẻ được cập nhật liên tục, gọi ngay 094 2277 666 để được tư vấn, đăng ký.
Chi tiết