MUA SẮM ONLINE SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

CÙNG VNPT SHOP - VNPT STORE

 

Đăng ký Wifi Vnpt mới tại HCM

Điện thoại: O283.6OO.7777 

Hotline 24/7: O942.277.666

Hotline 24/7O942.812.999

 

Báo hỏng, CSKH Vnpt tại HCM

Điện thoại: 18OO.1166

Điện Thoại Cố Định Không Dây Vnpt TPHCM Số Đẹp

TPHCM nhận lắp đặt điện thoại cố định không dây của VNPT với list số cực đẹp, lắp được trên di động, di chuyển toàn quốc nghe gọi với cước phí rẻ như máy bàn có dây. Dịch vụ từ A-Z miễn phí 100%, quý khách chọn số dưới bảng sau đó gọi tới số: O942.277.666 để cài đặt.

List số cố định không dây của VNPT

 

(028) 3882 7968 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8079 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8081 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8082 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8083 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8084 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8085 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3944 1368 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 1368 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3890 1368 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3887 1819 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3884 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3937 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3539 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3887 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3537 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3878 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3884 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3937 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3886 6168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 0168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 5168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 2168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3608 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3886 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3887 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3537 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3884 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 35 099 499 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 39 179 180 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 6689 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 6668 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 0368 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 3398 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 4569 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 36 069 699 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3888 0283 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 3686 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3503 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3537 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3608 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8998 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 35 011 088 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 9688 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3888 6090 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 6090 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 0098 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 3336 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 38 82 83 82 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 38 86 87 86 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3500 6686 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8118 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 86 68 38 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3886 8986 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 80 82 84 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3886 6879 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 80 83 86 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 35 39 40 41 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 868 696 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 3338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 3338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3937 3338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 3389 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9388 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3606 6099 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 389 34568 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9593 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9596 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9598 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9599 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3922 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3933 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 353 96669 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 353 93339 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 387 85558 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 350 83338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 387 83338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 350 89998 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3955 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3977 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3506 6088 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 36 116 117 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 36 007 009 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 39 007 009 3.7 triệu GPhone HCM
(028)36 01 03 06 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 3900 8998 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234566 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234569 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234588 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234599 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 3909 0009 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 3893 8668 3.9 triệu GPhone HCM
(028)38 808 909 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 3611 3622 3.9 triệu GPhone HCM
(028)36 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
(028)39 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
(028)35 012 678 3.9 triệu GPhone HCM
(028)36 012 789 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 3501 3579 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 39 123 455 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 39 138 139 4.5 triệu GPhone HCM
(028)38 78 79 78 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3911 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3988 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 3549 69 89 5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9883 5 triệu GPhone HCM
(028) 3884 7788 6 triệu GPhone HCM
(028)38 789 333 7.5 triệu GPhone HCM
(0283) 8787 333 7.5 triệu GPhone HCM
(0283) 6060 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028)36 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028)35 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028)39 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 6688 8 triệu GPhone HCM
(028) 3503 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3505 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3880 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3944 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3884 3886 8 triệu GPhone HCM
(028) 3606 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3884 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3889 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3536 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3887 3888 12 triệu GPhone HCM
(028) 35005 666 12 triệu GPhone HCM
(028) 38 933 999 12 triệu GPhone HCM
(028) 36066 888 12 triệu GPhone HCM
(028) 3893 0000 13 triệu GPhone HCM
(028) 3937 0000 13 triệu GPhone HCM
(028) 3968 0000 13 triệu GPhone HCM
(028) 3606 0000 13 triệu GPhone HCM
(028)39 131 888 15 triệu GPhone HCM
(028)39 121 888 15 triệu GPhone HCM
(028)39 136 888 15 triệu GPhone HCM
(028)39 138 999 15 triệu GPhone HCM
(028) 3888 3388 15 triệu GPhone HCM
(028) 3888 3838 15 triệu GPhone HCM
(028) 3893 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3503 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3880 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3882 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3890 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3912 7777 15 triệu GPhone HCM
(028) 3606 7777 16 triệu GPhone HCM
(028) 3523 5555 19 triệu GPhone HCM
(028) 389 34567 19 triệu GPhone HCM
(028)36 111 333 22 triệu GPhone HCM
(028)36 03 03 03 19 triệu GPhone HCM
(028)39 136 136 19 triệu GPhone HCM
(028) 3908 8999 16 triệu GPhone HCM
(028) 3900 8999 18 triệu GPhone HCM
(028) 388 45678 19 triệu GPhone HCM
(028)36 10 10 10 22 triệu GPhone HCM
(028) 350 34567 23 triệu GPhone HCM
(028) 389 00000 22 triệu GPhone HCM
(028) 388 00000 22 triệu GPhone HCM
(028) 3900 7777 20 triệu GPhone HCM
(028) 3611 7777 20 triệu GPhone HCM
(028) 3893 7777 18 triệu GPhone HCM
(028) 3889 3889 18 triệu GPhone HCM
(028) 3611 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 36 112233 18 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 3912 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 3612 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 3523 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3503 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3603 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3885 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3893 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3504 9999 28 triệu GPhone HCM
(028) 360 11111 32 triệu GPhone HCM
(028)36 000 111 25 triệu GPhone HCM
(028)39 000 666 25 triệu GPhone HCM
(028) 36 111 888 29 triệu GPhone HCM
(028) 36 111 999 29 triệu GPhone HCM
(028)35 012 345 29 triệu GPhone HCM
(028)39 07 07 07 32 triệu GPhone HCM
(028)39 09 09 09 35 triệu GPhone HCM
(028)389 32222 20 triệu GPhone HCM
(028)389 34444 20 triệu GPhone HCM
(028)389 35555 20 triệu GPhone HCM
(028)389 36666 20 triệu GPhone HCM
(028)389 38888 32 triệu GPhone HCM

 

Thủ tục đăng ký số cố định không dây

+ Cá nhân: Photo CMND, KT3, Tạm trú do công an TPHCM cấp

+ Doanh nghiệp: Photo GPKD thành lập tại HCM, dấu mộc, chữ ký

+ Bảo hành sim gphone trong 2 năm

+ Làm mới, làm lại...số gphone

Địa chỉ đấu nối số Gphone

+ Số 32A, Nguyễn Văn Nghi, P5, Gò Vấp TPHCM

+ Hotline tư vấn, đặt mua số: O94.2277.666 - O886.876.888

 

ĐĂNG KÝ WIFI VNPT

Văn phòng: O28.36OO.7777

Văn phòng: O2838.88O.88O

 

 

Hotline 24/7: O942.277.666

Hotline 24/7:O942.812.999

 

 BẢNG SIM SỐ GPHONE

Bảng số gphone Vnpt HCM

Bảng số gphone Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

Số cố định có dây Vnpt HCM

Tong dai lap dat mang VNPT

Khuyen mai lap mang VNPT

 

TIN TỨC KHUYẾN MÃI LẮP MẠNG VNPT
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết
Vnpt Hà Nội gửi tới quý khách hàng danh sách số gphone mới nhất, giá rẻ, hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi nhanh chóng.
Chi tiết
Cập nhật list số Gphone Vnpt HCM lắp mọi điện thoại di động trong tháng 10-2019. Website internetvnpthcm.com đã cập nhật danh sách điện thoại cố định không dây mới nhất, liên hệ ngay 094 2277 666 để check số.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp mạng internet Vnpt tại HCM trong tháng 10-2019 ưu đãi bất ngờ, nhiều nhất trong năm 2019 này. Miễn phí hoàn toàn mọi chi phí, vật tư, thiết bị và tặng thêm tháng cước sử dụng miễn phí.
Chi tiết
Cập nhật danh sách sim số cố định gphone vnpt tphcm lắp di động trong tháng 08-2019. Số máy bàn lắp di động. sử dụng toàn quốc. Kho số đẹp, giá rẻ được cập nhật liên tục, gọi ngay 094 2277 666 để được tư vấn, đăng ký.
Chi tiết